Telefon: +47 55 34 52 50

 

ALMENN FYSIOTERAPI

Fysioterapeuters kunnskap om menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner, bevegelse og funksjon er grunnlaget for fagutøvelsen.  Kunnskap om hvordan psykiske, fysiske og sosiale faktorer spiller inn på pasientens helseproblem er viktige for både undersøkelse og behandling.

Pasientens plager kan skyldes belastning, sykdom eller psykososiale problemstillinger.  Fysioterapeuter undersøker holdning, muskler og ledd, vurderer generell funksjon, bevegelsesutslag og -kvalitet, muskelstyrke og avspenningsevne. Passende tiltak vurderes individuelt for hver enkelt pasient. 

Behandlingstilnærming kan være ulike typer veiledet fysisk trening og spesifikke øvelser, individuelt eller i grupper, samt massasjegrep og mobilisering av ledd. Elektroterapi i form av ultralyd og laser kan også være en del av et behandlingsopplegg.

Hva er fysioterapi

 

 

 

 

KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS

Vi baserer all vår fagutøvelse på Kunnskapsbasert praksis. Faglige avgjørelser tas på bakgrunn av aktuell forskning, erfaringsbasert kunnskap og pasientenes ønsker og behov.

 

 

 

 

 

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

Animert informasjonsfilm om Psykomotorisk Fysioterapi (PMF). Hva er PMF? Hvem passer behandlingen for? Hvorfor hjelper PMF?

Psykomotorisk Fysioterapi (PMF) er en individuell eller gruppebasert behandlingsform ved kroppslige spenningstilstander. PMF kan være velegnet ved stress, anspenthet, hodepine, svimmelhet, ryggsmerter og langvarige smertetilstander. Angst, depresjon, følgetilstander etter traumer og spiseforstyrrelser kan også være indikasjon for behandling

I psykomotorisk fysioterapi ser vi kropp, tanker og følelser som en enhet i kontinuerlig samspill med omgivelsene. Kroppen er bærer av erfaringer og opplevelser, og en sentral kilde til selvinnsikt. Fysioterapeuten samarbeider med pasienten, og målet for behandlingen kan være å bli bedre kjent med vanemessig kroppsbruk, kroppens signaler og spenningsmønstre. I behandlingen brukes massasje, berøring og bevegelse. Behandlingen kan bringe frem minner og refleksjoner, som igjen er tema for samtale.

Belastninger (fysisk/psykisk), traumatiske opplevelser og stress kan gi kroppslige spenningsendringer. Målet med behandlingen er å påvirke holdning og pust slik at det blir bedre belastningsforhold i kroppen.  Ved hjelp av massasjegrep i forhold til pusten, vil spenninger i muskulaturen løses. Når avspenningen er i gang, bearbeides beina slik at pasienten får et godt fundament og en god strekk i kroppen.

Pasienten utvikler bedre kroppsbevissthet som kan gi økt bevegelsestrang, større bevissthet om at man spenner seg og bedre evne til å avspenning. Et behandlingsforløp varer vanligvis over et halvt til flere år, avhengig av henvisningsårsak. Ved oppstart møter pasienten én gang pr. uke eller hver annen uke. Ved nedtrapping økes avstanden mellom behandlingene. Pasienten får gjerne hjemmeøvelser for å understøtte behandlingen. Oppfølgingsbehandling individuelt eller i gruppe kan være nødvendig.

 

 

 

 

KBP modell