Telefon: +47 55 34 52 50

LENKER

ALLMENN FYSIOTERAPI

Fagbladet "Fysioterapeuten"

NFF's nettside: Brosjyrer, øvelser

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

Brosjyre psykomotorisk fysioterapi, klikk her

Om psykomotorisk fysioterapi, Store norske Leksikon, NHI.NO

Psykomotorisk fysioterapi, informasjonsfilm

Slik bruker du pusten for å takle stress, podcast

Psykomotoriske øvelser, treningsvideoer

 

 

AKTUELT

Forskere har fortsatt tro på at BCG-vaksine kan hjelpe mot covid-19

Les mer

Fibromyalgi: Nye kriterier gjør at mange flere menn får diagnosen

Les mer

Enkelt treningsmål hjelper mot usunn vektøkning

Les mer

Forebyggende treningsprogrammer

Les mer

PAI – treningen som gjør deg «yngre»

Les mer

Fagnytt:

Revmatologi: Pasienter og behandlere fornøyd med videokonsultasjon
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto Colourbox.com

Sella Aarrestad Provan, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering og Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet Sykehus.

Ellen Moholt, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet Sykehus.

Kjetil Bergsmark, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet Sykehus.

Nina Østerås, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering og Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet Sykehus.

Teksten er et sammendrag av artikkelen «Bruk av videokonsultasjon ved en revmatologisk poliklinikk», publisert i Tidsskr Nor Legeforen 2021 doi: 10.4045/tidsskr.20.0882.

Bakgrunn

Utfordringene i fremtidens helsetjeneste vil ifølge Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–23 kreve økt samhandling og bedre utnyttelse av kompetanse og teknologi (1). Covid-19-pandemien har endret måten personer med revmatisk sykdom følges opp (2) og har synliggjort behovet for digitale alternativer som gir effektiv og trygg pasientoppfølging (3). Videokonsultasjoner kan bidra til bedre helsetjenestetilbud og være et akseptabelt alternativ til fysisk oppmøte for de som bor i avsidesliggende strøk (4–6). Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning ved Diakonhjemmet Sykehus hadde startet planleggingen av å teste ut videokonsultasjon som et alternativ til fysisk oppmøte, og som følge av pandemien ble prosjektet fremskyndet og videokonsultasjon ble raskt implementert i mars 2020. Formålet med denne studien var å undersøke helsepersonells og pasienters erfaringer med videokonsultasjon.

Les mer

© 2021 Løvstakken Fysikalske Institutt